"meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia adalah riak manakala melakukan sesuatu amalan kerana manusia adalah syirik yang nyata"

~menulislah kerana Allah~

Friday, February 13, 2009

mencintai wanita merupakan akhlak para nabi
SIAPAKAH YANG LEBIH ENGKAU CINTAI?

Diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa suatu hari Rasulullah menemui Ali dan Fathimah, dimana keduanya (Ali dan Fathimah) sedang tertawa. Namun ketika mereka berdua melihat kemunculan Rasulullah mereka serentak terdiam. Melihat hal ini Nabi saw pun bertanya, ”Apa yang kalian tertawakan sehingga ketika kalian melihatku tiba-tiba kalian diam?”

Maka Fathimah cepat-cepat berkata, ”Demi ayahku, engkau ya Rasulullah, dia (Ali) telah berkata begini, ”Aku lebih mencintai Rasulullah daripada kamu”, maka aku (Fathimah) pun berkata kepadanya, ”Tetapi aku lebih dicintai Rasulullah ketimbang kamu!”.

Mendengar hal ini Rasulullah saw tersenyum lantas berkata, ”Wahai putriku, engkaulah buah hatiku yang paling aku cintai, sedangkan Ali lebih mulia bagiku daripadamu.”
[ 14]Mungkin kita dapat menafsirkan hadis di atas dengan cara Ibn ‘Arabi, dimana ketika Rasulullah saw melihat putri tercintanya Sayyidah Fathimah, beliau melihat manifestasi Jamaliyyah (Keindahan Spiritual) Tuhan yang begitu banyak, sementara pada Imam Ali as, beliau melihat manifestasi Jalaliyyah (Keagungan Spiritual) Tuhan yang lebih mendominasi.

Pada hakikatnya, pada kaum wanita, manifestasi (tajaliyyat) Keindahan Tuhan lebih menonjol, sementara kaum lelaki lebih banyak menyerap manifestasi Keagungan Tuhan.

Orang yang mengetahui kedudukkan kaum wanita dan misteri mereka tidak akan menjauhi mereka. Sebaliknya, salah satu kesempurnaan kaum ‘urafa adalah kecintaan kepada mereka, sebab ini merupakan warisan Nabi saw dan cinta Ilahiah.
[15]

Ibn Al-‘Arabi sendiri berpegang bahwa di dalam diri wanitalah Tuhan lebih sempurna memanifestasikan diri-Nya.
[16] Ini dapat difahami kerana sifat Rahman dan Rahim Tuhan lebih menonjol berbanding sifat-sifat-Nya yang keras, sebagaimana hadis Qudsi yang sangat masyhur : “Sesungguhnya Rahmat-Ku mendahului murka-Ku.” [17]


Ibn ‘Arabi qs berkata :
“Kerinduan para ahli makrifat terhadap kaum wanita
adalah kerinduan dari keseluruhan terhadap bahagian dirinya,
seperti kesunyian tempat tinggal yang mendambakan
penghuni yang memberi mereka kehidupan.
Lagi pula, Tuhan mengisi tempat dalam diri kaum pria
dari mana wanita diambil dengan kecenderungan terhadapnya.
Kerinduannya terhadap wanita itu adalah kerinduan
dan kecenderungan dari yang besar terhadap yang kecil”

(Futuhat al-Makkiyyah 2 : 190.9)nota kaki :

[14] Hadits Riwayat Thabrani dengan isnad sahih.
[15] Ibn ‘Arabi, Futuhat 2 : 190.11.
[16] Sachiko Murata, hlm. 256
[17] Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Hibban, al-Hakim dan Baihaqi. Hal ini juga dapat dibuktikan di dalam al-Quran bahwa sifat-sifat Tuhan yang Maha Lembut dan Maha Kasih lebih banyak berbanding sifat-sifat kerasnya.

pautan lanjut : di sini


No comments: